TECHNIK PROGRAMISTA

Technik programista zajmuje się opracowywaniem i wdrażaniem do użytku programów komputerowych. To dzisiaj jeden z najlepiej zarabiających i najbardziej poszukiwanych na rynku pracy zawodów.

Uczniowie, którzy podejmą naukę na nowym kierunku zdobędą wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z kwalifikacji zawodowych w zakresie projektowania baz danych i stron internetowych oraz programowania i testowania aplikacji. Będą tworzyć programy w najpopularniejszych obecnie językach tj. Python, C++, JavaScript, PHP, a także znajomości innych języków tj. SQL (przydatnego do tworzenia i zarządzania relacyjnymi bazami danych), HTML 5 i CSS (wykorzystywanych do tworzenia stron internetowych). Dodatkowo w ramach zajęć możliwe będzie poznanie specjalistycznych narzędzi programistycznych takich jak Android Studio, Microsoft Visual Studio oraz tworzonych w ich środowisku programów w nowoczesnych językach takich jak Kotlin (Android), Xamarin służący do tworzenia aplikacji działających natywnie w smartfonach z dominującymi systemami operacyjnymi takimi jak: Android Windows Phone czy też desktopowy Windows. Szczegółowy opis zajęć programisty jest bezużyteczny, ponieważ jest to dziedzina, która zmienia się niemal z dnia na dzień wraz z ewolucją myśli informatycznej. Dlatego kandydat na programistę powinien być przygotowany nie tylko na ciągłe aktywne doskonalenie swoich umiejętności, ale także na naukę zupełnie nowych technik i języków programowania.

Zdobycie wykształcenia na poziomie szkoły technicznej w zawodzie technik programista umożliwi absolwentom szkoły kontynuację nauki na wyższych uczelniach technicznych lub uniwersytetach, a także pozwoli na rozpoczęcie własnej drogi zawodowej.

Absolwent szkoły w zawodzie technik programista będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) tworzenia i administracji stronami WWW
2) tworzenia, administracji i użytkowania relacyjnych baz danych
3) programowania aplikacji internetowych
4) tworzenia i administracji systemami zarządzania treścią
5) projektowania, programowania i testowania zaawansowanych aplikacji webowych
6) projektowania, programowania i testowania aplikacji desktopowych
7) projektowania, programowania i testowania aplikacji mobilnych.

Przedmioty specjalistyczne:

 • Język obcy zawodowy
 • Podstawy informatyki
 • Podstawy programowania
 • Strony i aplikacje internetowe
 • Systemy baz danych
 • Programowanie strukturalne i obiektowe
 • Programowania aplikacji mobilnych
 • Programowanie aplikacji webowych
 • BHP
 • Pracownia stron i aplikacji internetowych
 • Pracownia baz danych
 • Pracownia programowania strukturalnego i obiektowego
 • Pracownia aplikacji mobilnych
 • Pracownia aplikacji webowych
 • Pracownia testowania i dokumentowania aplikacji

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie Technik Programista:

K1 – INF.03 – Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

K2 – INF.04 – Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji

Możliwości zatrudnienia w:

• przedsiębiorstwach produkujących systemy komputerowe;
• przedsiębiorstwach usługowych, zajmujących się projektowaniem, tworzeniem i obsługą systemów informatycznych lub aplikacji internetowych;
• przedsiębiorstwach zajmujących się hostingiem oraz projektowaniem, tworzeniem i administracją witryn internetowych oraz innych technologii webowych;
• przedsiębiorstwach zajmujących się tworzeniem programów desktopowych i aplikacji internetowych;
• przedsiębiorstwach zajmujących się administracją baz danych;
• przedsiębiorstwach zajmujących się grafiką komputerową;
• przedsiębiorstwach zajmujących się hostingiem oraz projektowaniem, tworzeniem i administracją witryn internetowych oraz innych technologii webowych;
• przedsiębiorstwach zajmujących się tworzeniem programów desktopowych i aplikacji internetowych;
• przedsiębiorstwach zajmujących się tworzeniem aplikacji mobilnych;
• przedsiębiorstwach zajmujących się projektowaniem UI;
• przedsiębiorstwach zajmujące się modelowaniem, projektowaniem i drukiem 3D.