Nasz Adres

Internat Zespołu Szkół
Elektryczno-Mechanicznych
w Nowym Sączu
im. Gen Józefa Kustronia

ul. Bolesława Limanowskiego 6,
33-300 Nowy Sącz

Szybki kontakt

Email elektryk@edu.nowysacz.pl
Strona www.zsem.edu.pl

Telefon

(018) 443-78-08

Numery wewnętrzne

2001Kierownik Internatu
2002Biuro Internatu
2003Wychowawcy