TECHNIK ELEKTRONIK

Opis zawodu:

Jedna z definicji elektroniki jako nauki mówi, iż jest to dziedzina wiedzy, zajmującej się wytwarzaniem i przetwarzaniem informacji, przy czym informacja ta jest zapisana w postaci impulsów i pól elektromagnetycznych. Najpopularniejsze urządzenia elektroniczne to radia, zegarki na rękę czy komputery, ale elektronicznie sterowane są także niektóre pojazdy czy systemy inteligentnych budynków. Bez osiągnięć matematyki, informatyki czy nowoczesnych technologii elektronika nie istniałaby. Wystarczy wspomnieć lasery, światłowody czy choćby pospolity czujnik ruchu. Tak więc elektroniką spotykamy się na co dzień, a praca technika elektronika jest tak doceniana. Polega na montażu, instalacji oraz naprawie urządzeń elektronicznych wykorzystywanych w nowoczesnej automatyce zarówno przemysłowej, jak i codziennego użytku.

W trakcie nauki uczeń zdobywa wiedzę z podstaw programowania, z zakresu elementów, układów, zjawisk i praw rządzących w świecie elektrotechniki i elektroniki, systemów operacyjnych i rodzajów sieci komputerowych, umiejętności instalowania i serwisowania systemów telewizji naziemnej, satelitarnej, kablowej i systemów monitoringu. To także umiejętności programowania mikrokontrolerów – układów elektronicznych, które są obecnie prawie w każdym urządzeniu powszechnego użytku.

Pracownie i laboratoria specjalistyczne są jednym z najważniejszych ogniw w procesie dydaktycznym nauczania zawodu – umożliwiają uczniom naszej szkoły praktyczne sprawdzenie wiadomości teoretycznych uzyskanych na przedmiotach zawodowych. Zajęcia odbywają się w kilkuosobowych grupach ćwiczeniowych, dzięki czemu umożliwia to uczniom dokładne zapoznanie się z badanymi układami i sprzętem pomiarowym będącym w dyspozycji poszczególnych pracowni. Dla zawodu technik elektronik nasza szkoła zapewnia takie specjalistyczne pracownie.

Przyszłego elektronika powinno cechować logiczne myślenie, pracowitość, ciekawość w odkrywaniu nowej wiedzy, fascynacja nowymi technologiami, systematyczność i punktualność.

Po ukończeniu kierunku można kontynuować naukę na studiach lub podjąć pracę we wszystkich firmach związanych z branżą elektroniczną, a tych na rynku jest bardzo wiele, gdyż obecnie wszystko opiera się na elektronice.

 

Kwalifikacje:

– K1 – ELM.02 – Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych

– K2 – ELM.05 – Eksploatacja urządzeń elektronicznych

Przedmioty specjalistyczne:

 • Język obcy zawodowy
 • Elektrotechnika i elektronika
 • Systemy telewizyjne
 • Systemy kontroli dostępu
 • Systemy sieci komputerowych
 • Systemy mikroprocesorowe
 • BHP
 • Układy analogowe
 • Układy cyfrowe
 • Pomiary elektryczne i elektroniczne
 • Montaż instalacji i urządzeń elektronicznych
 • Eksploatacja urządzeń elektronicznych
 • Montaż układów elektronicznych
 • Programowanie systemów mikroprocesorowych
 • Projektowanie i analiza układów elektronicznych
 • Rysunek techniczny