Nasz Adres

Zespół Szkół
Elektryczno-Mechanicznych
w Nowym Sączu
im. Gen Józefa Kustronia

ul. Bolesława Limanowskiego 4,
33-300 Nowy Sącz

Szybki kontakt

Email elektryk@edu.nowysacz.pl
Strona www.zsem.edu.pl

Telefony

(018) 443-71-15

(018) 443-70-52

Numery Wewnętrzne

1000

Kadry

1004

Księgowość

1005

Sekretariat uczniowski

1006

Główny księgowy

1007

Kierownik Kształcenia Praktycznego

1008

Wicedyrektor ds. wychowawczych

1009

Wicedyrektor ds. organizacyjnych

1010

Dyrektor

1011

Pedagog szkolny

1017

Informatyk

1019

Psycholog

2001

Kierownik internatu

2002

Biuro internat

2003

Wychowawcy 

2013

Pedagog specjalny