Pedagog i Psycholog szkolny

PEDAGOG
mgr Małgorzata Kwiatek-Poręba
Poniedziałek: 11:00 – 17:00
Wtorek: 8:00 – 13:00
Środa: 7:30 – 13:30
Czwartek: 10:00 – 15:00
Piątek: 8:00 – 10:20

Pedagog specjalny
mgr Ewa Czernecka
poniedziałek 8:00 – 12:45
wtorek 8:00 – 12:45
środa 8:00 – 10:30
Czwartek 8:00 – 15:15
Piątek 8:00 – 12:45

Psycholog
mgr Magdalena Górska
Poniedziałek: 7:30 – 11:30
Wtorek: 8:00 – 16:00
Środa: 7:30 – 9:45
Czwartek: 7:30 – 10:45
Piątek: 8:00 – 14:30

 

W roku szkolnym 2023/2024 nasza szkoła przystąpiła do Programu profilaktycznego: Godzina dla Młodych Głów Fundacji UNAWEZA w ramach projektu MŁODE GŁOWY. Otwarcie o zdrowiu psychicznym. Wychowawcy klas na swoich lekcjach raz w miesiącu prowadzili zajęcia wspierające dzieci i młodzież wg określonego w programie scenariusza. Od marca, realizatorzy programu również do rodziców skierowali swoje działania pomocowe poprzez stworzenie programu wspierającego umiejętności rodzicielskie.


Wszystkie informacje są dostępne na stronie mlodeglowy.pl, w mediach społecznościowych oraz kanałach Parenteen.pl. Poniżej znajduje się szczegółowy newsletter dotyczący startu Programu wspierającego dla Rodziców! DAJEMY RODZICIELSTWU MOCY!

Gorąco zachęcamy rodziców do zapoznania z zamieszczonymi materiałami. Wierzymy, że będą one dużą pomocą w budowaniu relacji z dzieckiem oraz podejmowaniu wspierających oddziaływań wychowawczych.

Celem Programu jest wsparcie rodziców i opiekunów w budowaniu silnych i bezpiecznych więzi rodzinnych oraz w nabywaniu mocy do podejmowania wyzwań, jakie niesie ze sobą rodzicielstwo. Cykl 19 filmów szkoleniowych składa się z pięciu bloków tematycznych:

  • 1. Dziecko w kryzysie: jak go rozpoznać i jak z niego wychodzić.
  • 2. Głos z gabinetu – rozmowy ze specjalistami na temat tego, czym jest i z czego wynika kryzys psychiczny młodych osób.
  • 3. Lepiej nie wiedzieć – rozmowy młodych dorosłych o problemach okresu dorastania.
  • 4. Rodzice pod presją i w kryzysie oraz Nabieranie mocy rodzicielskiej – edukacja rodziców.
  • 5. Nabieranie mocy rodzicielskiej – edukacja rodziców.

Bezpłatne i ogólnodostępne materiały będą co tydzień, w każdy piątek, regularnie publikowane na stronie mlodeglowy.pl.

Program to również webinary i podcast, dostępne dla rodziców dzieci w różnych grupach wiekowych – od klas I szkoły podstawowej, aż po szkoły ponadpodstawowe.

POMOC BEZPŁATNA na terenie Nowego Sącza:

1. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna ul. Broniewskiego 5, Nowy Sącz tel. 18 443 86 22

2. Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Waryńskiego 1, Nowy Sącz tel. 18 473 14 08

3. Ośrodek Interwencji Kryzysowej, ul. Tarnowska 28, Nowy Sącz tel. 18 449 04 94

4. Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień MONAR ul. Gabriela Narutowicza 6, Nowy Sącz tel. 18 443 74 44

5. Małopolski Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień ul. Waryńskiego 1, Nowy Sącz tel. 18 440 71 31

6. Centrum Wsparcia Psychicznego ul. Narutowicza 2, Nowy Sącz tel.  18 442 22 11