Rada Rodziców

Zespołu Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Nowym Sączu

Przewodnicząca: Katarzyna Żurowicz – tel: 669 690 629
Zastępca: Krzysztof Skrobisz – tel: 608 598 092
Członek: Agnieszka Leśniak – tel: 796 213 633

Rada Rodziców przy ZSE-M w Nowym Sączu zatwierdziła składkę w wysokości 100 zł.

Daną kwotę można bezpośrednio wpłacać do Pani wicedyrektor Ewy Dziedzic, wychowawcy klasy lub przewodniczącej Rady Rodziców – Pani Katarzyny Żurowicz.

Wpłaty można dokonać również przelewem na konto bankowe:

NUMER KONTA:
928805 0009 0026 3173 2031 0001
ŁĄCKI BANK SPÓŁDZIELCZY