MECHATRONIK

Mechatronika jest zintegrowaną dziedziną nauki i techniki, zajmującą się problemami mechaniki, elektroniki, robotyki, automatyki oraz informatyki. Ten nowy obszar nauki rozwija się błyskawicznie i w dniu dzisiejszym jest bardzo dużo dziedzin, w których napotykamy na urządzenia mechatroniczne. Urządzenia te znajdują zastosowanie w przemyśle lotniczym, samochodowym, elektronicznym, maszynowym, precyzyjnym, można je spotkać również w nowoczesnych przyrządach medycznych, sprzęcie biurowym, sprzęcie AGD czy nawet zabawkach dla dzieci.

Mechatronik jest nowym zawodem. W trakcie nauki w szkole branżowej otrzymasz wiedzę min. z elektrotechniki, elektroniki, mechaniki oraz pneumatyki i hydrauliki, co pozwoli ci posługiwać się nowoczesnymi technikami komputerowymi w celu projektowania i konstruowania urządzeń i systemów mechatronicznych, diagnozować i naprawiać systemy z zastosowaniem nowoczesnych narzędzi pomiarowych, obsługiwać i programować sterowniki programowalne.

Pracownie i laboratoria specjalistyczne są jednym z najważniejszych ogniw w procesie dydaktycznym nauczania zawodu – umożliwiają uczniom naszej szkoły praktyczne sprawdzenie wiadomości teoretycznych uzyskanych na przedmiotach zawodowych. Zajęcia odbywają się w kilkuosobowych grupach ćwiczeniowych, dzięki czemu umożliwia to uczniom dokładne zapoznanie się z badanymi układami i sprzętem pomiarowym będącym w dyspozycji poszczególnych pracowni. Dla zawodu mechatronik nasza szkoła zapewnia takie specjalistyczne pracownie.

Przyszłego mechatronika powinna cechować otwartość na poznawanie nowych dziedzin techniki, logiczne myślenie, umiejętność uczenia się, samokontrola i cierpliwość, a także zdolności manualne.

Ukończenie tego kierunku daje możliwości pracy i dalszego kształcenia praktycznie w każdym obszarze techniki.

Kwalifikacje:

 • K1 – ELM.03 – Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych

Przedmioty specjalistyczne:

 • Elektrotechnika i elektronika
 • Technologie i konstrukcje mechaniczne
 • Pneumatyka i hydraulika
 • Urządzenia i systemy mechatroniczne
 • Język obcy zawodowy
 • BHP
 • Pomiary elektryczne i elektroniczne
 • Pracownia technologii i konstrukcji mechanicznych
 • Pracownia pneumatyki i hydrauliki
 • Montaż i obsługa urządzeń i systemów mechatronicznych
 • Konserwacja i naprawa urządzeń mechatronicznych
 • Rysunek techniczny