Dyrekcja

Zespołu Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Nowym Sączu
 
Walenty Szarek

Dyrektor Zespołu

Magdalena Bochniarz

Wicedyrektor Zespołu

Ewa Dziedzic

Wicedyrektor Zespołu

Zbigniew Zelek

Kierownik ds. Kształcenia Praktycznego

Bogumiła Kapturkiewicz

Kierownik Internatu