EGZAMINY ZAWODOWE

EGZAMINY ZAWODOWE

INFORMATOR EGZAMINACYJNY

 1. Harmonogram egzaminów zawodowych – czerwiec 2024:

  Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych

  CZĘŚĆ PISEMNA: aktualizacja: 2024-05-10

  – Klasa 3fg
  – Klasa 3i
  – Klasa 3m
  – Klasa 3d
  – Klasa 3p
  – Klasa 3t


  CZĘŚĆ PRAKTYCZNA: aktualizacja: 2024-05-10

  – Klasa 3i
  – Klasa 3d
  – Klasa 3p
  – Klasa 3t
  – egzamin praktyczny poprawkowy

  Centrum Kształcenia Zawodowego

  – Klasa 3f
  – Klasa 3g
  – Klasa 3m

 2. Zdający zgłaszają się na egzamin co najmniej 30 minut przed godziną rozpoczęcia egzaminu (zgodnie z harmonogramem) i muszą posiadać przy sobie:
  – dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość,
  – długopis z czarnym tuszem,
  – materiały i przybory, z których mogą korzystać w trakcie egzaminu.