TECHNIK ELEKTRYK

Trudno sobie dzisiaj wyobrazić życie bez energii elektrycznej. Elektryczność jest najdogodniejszą postacią użytkowania energii. To dzięki niej funkcjonuje nasze mieszkanie, ale i różne gałęzie przemysłu, transport, telekomunikacja, nowoczesne rolnictwo, medycyna, i wiele innych dziedzin naszego życia. Technik elektryk to specjalista zatrudniony przy wytwarzaniu i przesyłaniu energii elektrycznej, przy wykonywaniu i eksploatacji instalacji elektrycznych, zgodnie z dokumentacją techniczną. Jest niezbędny przy naprawie i konserwacji aparatury rozdzielczej, sterującej i zabezpieczającej w transporcie kolejowym, powietrznym i wodnym oraz szeroko rozumianym przemyśle. Zajmuje się również pracami i badaniami o charakterze elektrotechnicznym.

Zawód elektryka jest tym zawodem, który zawsze będzie cieszył się dużą popularnością. Trudno, bowiem sobie wyobrazić, że nagle zostanie odkryta inna forma energii, która zastąpi energię elektryczną. Można powiedzieć, że ten zawód daje pewne miejsce pracy, zobowiązuje jednak do systematycznego samokształcenia – trzeba śledzić postęp technologiczny, aby na bieżąco móc wykonywać tę interesującą pracę. Możliwości zatrudnienia w zawodzie elektryka są naprawdę bardzo duże, począwszy od przemysłu, poprzez usługi, skończywszy na handlu.

Pracownie i laboratoria specjalistyczne są jednym z najważniejszych ogniw w procesie dydaktycznym nauczania zawodu – umożliwiają uczniom naszej szkoły praktyczne sprawdzenie wiadomości teoretycznych uzyskanych na przedmiotach zawodowych. Zajęcia odbywają się w kilkuosobowych grupach ćwiczeniowych, dzięki czemu umożliwia to uczniom dokładne zapoznanie się z badanymi układami i sprzętem pomiarowym będącym w dyspozycji poszczególnych pracowni. Dla zawodu elektryk nasza szkoła zapewnia takie specjalistyczne pracownie.

Nasza szkoła ma długie tradycje w kształceniu elektryków oraz współpracuje z wieloma firmami branży elektryczno-energetycznej. Przyszły elektryk powinien lubić majsterkować, mieć zdolności manualne przydatne do wykonywania czynności związanych z elektryką, mieć zdolności do nauki przedmiotów ścisłych, zwłaszcza matematyki i fizyki. Ciekawość, umiejętność uczenia się oraz dobra pamięć z pewnością ułatwią życie.

Kwalifikacje:

K1 – ELE.02 – Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych

K2 – ELE.05 – Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

Przedmioty specjalistyczne:

 • Język obcy zawodowy
 • Elektrotechnika i elektronika
 • Maszyny elektryczne
 • Aparaty i urządzenia elektryczne
 • Instalacje elektryczne
 • Użytkowanie instalacji elektrycznych
 • Obsługa maszyn i urządzeń elektrycznych
 • BHP
 • Układy analogowe
 • Układy cyfrowe
 • Pomiary elektryczne i elektroniczne
 • Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych
 • Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji elektrycznych
 • Montaż, uruchamianie i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych
 • Rysunek techniczny