INTERNAT

nternat przy Zespole Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Nowym Sączu przeznaczony jest dla młodzieży uczącej się w tej szkole oraz dla uczniów szkół średnich, które znajdują się na terenie miasta. Placówka dysponuje 70 miejscami w pokojach 2-3-4 osobowych. Opiekę wychowawczą sprawuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna – od godz. 17:00 w niedzielę do godz. 19:00 w piątki. Opieka wychowawców internatu jest całodobowa. Wychowankowie internatu mogą korzystać z wyżywienia w formie cateringu. Mieszkańcy internatu mają również do dyspozycji: dwa aneksy kuchenne, pomieszczenia do cichej nauki, salkę telewizyjną. Istnieje możliwość korzystania z sali komputerowej, siłowni, sali gimnastycznej i boisk sportowych na terenie szkoły pod opieką wychowawcy. Dostęp do Internetu jest bezpłatny. Obiekt jest monitorowany.


Informacja dotycząca wysokości opłat za pobyt w internacie od lutego 2023 roku

Czesne – 200 zł
. miesięcznie jest stałą opłatą naliczaną co miesiąc.

Opłaty za pobyt w internacie należy uiszczać terminowo najpóźniej do 10-go dnia każdego miesiąca za miesiąc bieżący.
W przypadku nieterminowych wpłat szkoła jest zobowiązana do naliczenia odsetek za zwłokę.