Dajemy rodzicielstwu mocy! Program wspierający dla rodziców w ramach projektu MŁODE GŁOWY

Aktualności

W roku szkolnym 2023/2024 nasza szkoła przystąpiła do Programu profilaktycznego: Godzina dla Młodych Głów Fundacji UNAWEZA w ramach projektu MŁODE GŁOWY. Otwarcie o zdrowiu psychicznym. Wychowawcy klas na swoich lekcjach raz w miesiącu prowadzili zajęcia wspierające dzieci i młodzież wg określonego w programie scenariusza. Od marca, realizatorzy programu również do rodziców skierowali swoje działania pomocowe poprzez stworzenie programu wspierającego umiejętności rodzicielskie.


Wszystkie informacje są dostępne na stronie mlodeglowy.pl, w mediach społecznościowych oraz kanałach Parenteen.pl. Poniżej znajduje się szczegółowy newsletter dotyczący startu Programu wspierającego dla Rodziców! DAJEMY RODZICIELSTWU MOCY!

Gorąco zachęcamy rodziców do zapoznania z zamieszczonymi materiałami. Wierzymy, że będą one dużą pomocą w budowaniu relacji z dzieckiem oraz podejmowaniu wspierających oddziaływań wychowawczych.

Więcej informacji w materiałach w zakładce  Pedagog/Psycholog